Automatická detekce emocí v textu

Přednáška

Objem nestrukturovaných dat stále roste, rozvoj Webu 2.0 přináší množství textů generovaných samotnými uživateli Internetu. Jejich příspěvky nezřídka obsahují subjektivní názory, emoce, hodnocení… K čemu a jak můžeme tato data použít? Je možné emoce v textu spolehlivě strojově třídit? Příspěvek z oblasti sentiment analysis představí metody a úspěchy automatické extrakce emocí z textu s důrazem na česká data a aplikace pro byznys.

Přednášející