Malach: zpracování audiovizuálního archivu svědectví přeživších holocaustu

Přednáška

USC Shoah Foundation Visual History Archive je sbírka téměř 52 000 videonahrávek rozhovorů s přeživšími holocaustu. Více než 100 000 hodin svědectví natočených v 57 zemích a 34 jazycích tvoří největší archiv svého druhu na světě. Nahrávky jsou katalogizované, indexované a digitalizované. Příspěvek seznámí posluchače se vznikem archivu, jeho zpracováním a několika výzkumnými projekty, které vedly ke zpřístupnění tohoto unikátního zdroje informací široké veřejnosti.

Přednášející