Jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na internetu v bezpečí?

Přednáška

Dnešní děti se narodily do digitálního světa. Rozumí mu často lépe, než jejich rodiče. I přesto se tyto děti stávají oběťmi útoků skrze internet, prostředí, které by jim mělo být tak blízké a známé. Některé základní školy na situaci reagují a do výuky zařazují téma internetové bezpečnosti. Jak jsou na tom ale se znalostmi a dovednostmi děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou typické nižší docházkou a horším prospěchem ve škole?

Přednášející