Dating strategies of Generation Y, aneb on-line seznamování mladé generace

Přednáška

V rámci předmětu New Media and Social Networks jsme provedli kvalitativní průzkum (N=230) chování uživatelů sociální sítě Tinder. Metodicky jsme monitorovali chování jedinců a obsah komunikace, zjišťovali jsme rozdíly dané pohlavím, věkem či národností uživatele.

Přednášející