Brzy jazyk nazývat

Přednáška

Srovnání jazykového projevu mladých a starších uživatelů sociálních sítích. Zkusíme na analýze slovníku mladých lidí vysvětlit, proč je jejich vztah k Facebooku takový, jaký je.

Přednášející