Propaganda

Přednáška

Propaganda je pokus nějaké autority, například státní, stranické, církevní přesvědčit o něčem co největší počet lidí, jimž se říká cíl. Propaganda se opírá o čtyři pilíře, využívá velký počet nástrojů, v současnosti internet a Facebook. Lze ji chápat jako druh učení. K povolnosti dokáže přimět velké lidské skupiny.

Přednášející