Proměna hudebního vzdělávání s příchodem nových médií

Přednáška

Možnosti (sebe)vzdělávání v oblasti hudby se s rozšířením internetu a sociálních sítí radikálně změnily. Jak moc může být studium harmonie, osvojování si hry na kytaru nebo komponování vlastních skladeb jiné v online prostředí? Hudební kyberprostor je často přístupný zcela zdarma a komukoliv, kdo ví, kde hledat.

Přednášející