Sdílená ekonomika, gentrifikace, komodifikace a sociální sítě

Přednáška

Prezentace se zaměří na současné krátkodobé i dlouhodobé procesy, jež definují globalizovanou městskou společnost. Na příkladech projevů sdílené ekonomiky a gentrifikace představíme některé nezamýšlené důsledky současných projevů komodifikace bydlení i veřejného prostoru (Marcuse a Madden 2016). Zejména se pak zastavíme u konceptu "dvojí gentrifikace" a pokusíme se poukázat na to, jakou roli v tomto procesu mohou hrát informační technologie a sociální sítě. Teoreticky přitom vyjdeme z konceptu "práva na město" (Lefebvre 1993; Harvey 2008, 2012), který s bydlením ve městě nepracuje jako s komoditou, ale jako s občanských právem na proměnu města skrze změnu městské organizace.

Přednášející