Technologická revoluce a konec vyšších profesí

Přednáška

Aspekt toho, že stroj díky množství dat dokáže nahradit člověka i tam, kde bychom to nečekali, protože to považujeme za unikátní. De facto z toho vychází téma Kolik je skutečně unikátně lidského”.

Přednášející