Práva robotům! Zaslouží si je?

Přednáška

V souvislosti s rozvojem na poli výzkumu umělé inteligence a robotiky se před námi otevírají nové, dříve netušené otázky. Je možné inteligentním robotům přiznat nějaká práva? Jaká jsou vlastně kritéria, která určují, že si nějaká bytost – člověk, zvíře, mimozemšťan či inteligentní robot – zasluhuje morální ohledy, začlenění do morální komunity či dokonce nějaká práva? V přednášce se pokusím na tyto problémy odpovědět a ukázat, že přiznání práv nesmí být druhově podmíněné (například pouze na základě faktu, že někdo je Homo sapiens), ale musí se zakládat na existenci nějakých morálně relevantních vlastností. Mohou je mít i roboti? To se dozvíte během přednášky.

Přednášející