Rozpoznávání obličejů: Nakolik jsme trackovatelní?

Přednáška

Na jakých principech jsou založeny systémy pro rozpoznávání tváří. Jaké jsou jejich aktuální schopnosti, jaká je jejich spolehlivost. Pro jaké úlohy jsou současné technologie vhodné, pro jaké zatím spíše ne. Do jaké míry jsou v médiích často prezentované schopnosti těchto technologií skutečně reálné.

Přednášející