Bot or not? Literatura, umělá inteligence a povadlé ruce básníků

Přednáška

Počítačově generované texty spoluutváří literární kulturu už zhruba šedesát let. Ovšem až v kontaktu s vyspělými formami umělé inteligence opouští tyto literární strategie marginální pozici experimentu a kvalitou svých výsledků začínají promlouvat do našich představ o tom, co literatura vlastně je, jakou roli v ní hraje lidská kreativita a kde končí její technický, řemeslný a tudíž i strojově nahraditelný segment. AI dnes dokáže napsat báseň či prózu podle svých vnějších znaků nerozeznatelnou od obdobných textů napsaných člověkem. S jakými motivacemi a prostřednictvím kterých technologií jsou tyto projekty v oblasti lyrické či románové tvorby realizovány? Jaké konsekvence má či může mít přítomnost takto generovaných textů v literárním diskursu? Jak si stojí česká literatura na tomto poli ve srovnání se světem? Jak se může AI uplatnit na opačném pólu komunikace – při čtení literárních textů? A co na to básník a jeho archaická víra v hlubinný původ poezie?

Přednášející