Změřit, spočítat & (ne)změnit: průběžná zpráva o výzkumu Quantified Self

Přednáška

Zpětná vazba je pro lidský organizmus natolik přirozená, že si ji často ani neuvědomujeme. Budeme zdravější, když namísto biofeedbacku vlastního těla začneme upřednostňovat externalizovanou zpětnou vazbu od zařízení nebo aplikace v telefonu a využijeme tak neomezeného potenciálu cloudové výpočetní kapacity, neuronových sítí a umělé inteligence? V tomto příspěvku vám představím právě probíhající výzkum v oblasti Quantified Self (sebeměření a kvantifikace života) na FF UK a představím klíčové otázky, na které se v něm zaměřujeme. Zamyslete se společně se mnou nad implikacemi plynoucími ze života ve společnosti, kde lidé přirozeně kyborgizují informatickou složku svého těla.

Přednášející