Použití umělé inteligence pro řešení praktických problémů business zákazníků

Přednáška

V přednášce se zaměříme na použití ML/AI pro řešení strategických problémů našich zákazníků: klasifikace visuální čistoty diamantů pomocí konvoluční neuronové sítě, analýza zvuku pomocí konvoluční neuronové sítě, analýza záznamů zdravotní pojišťovny pomocí fully connected NN a T-SNE/nearest neighbours metody. Pro každý řešený případ projdeme požadavky zákazníků, unikátnost řešení a zmíníme problémy, na které jsme v průběhu řešení narazili.

Přednášející