Proč selhávájí korporátní BigData a AI projekty?

Přednáška

Enormní a často nerealistická očekávání, které vyvolala vlna zájmu o velká data a umělou inteligenci, v lecčems připomínají devadesátkovou .com bubble. Vidina umělé inteligence neomylně nacházející růže mezi trním totiž vede vedení firem k omylu, že potřebu pravidelné dodávky mléka nejlépe vyřeší budováním vlastního velkokapacitního kravínu s býky. Selhání přináší v lepším případě vystřízlivění, v horším případě trvalou skepsi. Přitom by si stačilo najít spolehlivého mlékaře.

Přednášející