McLuha, Fitbit a (ne)smrtelná zpětná vazba

Přednáška

Průběžná zpráva o tom jak prakticky nakládám s daty z Fitbitu a k jakému světu se tak přibližuji a od jaké světa se vzdaluji.

Moderátor