(Dez)informace v digitálním světě a predikce jejich dopadu

Přednáška

Cílem prezentace je seznámit publikum s různými přístupy týkající se analýzy dopadů různých druhů informačních kampaní na populaci a zároveň ukázat do jaké míry je reálné predikovat jejich vliv na chování a postoje. Prezentace se bude věnovat analytickým přístupům a kategorizaci (dez)informací s ohledem na obsah, zdroje a směry jejich šíření. Zároveň poukáže na to, do jaké míry je možné do tohoto procesu zapojit Artificial Intelligence (AI).

Přednášející