Kognitivní programování: od segmentace k personalizaci, od analytiky k porozumění

Přednáška

Technologie spojené s „cognitive computing” automaticky extrahují z dat koncepty a vztahy, „rozumějí“ jejich významu, učí se na základě nalezených vzorců a předchozích zkušeností a rozšiřují tak schopnosti, které mají lidé a stroje sami/y o sobě. Jak tyto technologie imitují výkon lidského mozku, které kognitivní komponenty využívají a ve kterých oblastech bývají nejčastěji implementovány? V přednášce shrnu dosavadní přístupy a budu ilustrovat jejich užití v konkrétních aplikacích.

Přednášející