Konzumace médií a mediální aktivity v digitální době: datový pohled

Přednáška

Nabídka mediálních a komunikačních kanálů se za posledních několik let významně rozšířila, za což vděčíme hlavně internetu. Jak na tyto změny reaguje průměrný Čech? Změnil své mediální chování, nebo zůstává „konzervativní“ a věrný svým osvědčeným kanálům? Odpovědi na tyto otázky lze najít hned v několika výzkumných projektech Nielsen Admosphere, které zkoumají dlouhodobé trendy v konzumaci médií.

Přednášející