Důvěra nebo nedůvěra ve zpravodajská média? K měření důvěry ve fragmentovaném mediálním prostředí

Přednáška

Klasická dotazníková měření důvěry sice zachycují setrvalý pokles důvěry v média, ale sama tato měření kvůli svému dizajnu příliš důvěryhodná nejsou. Obvykle totiž měří obecnou důvěru v tzv. mediální typy, tedy v TV, rozhlas, tisk a internet. Nedokážou tak zachytit, že máme tendenci věřit či nevěřit konkrétním médiím, nikoli typům médií. A současně opomíjejí skutečnost, že mediální krajina je tvořena nejen profesionálními médii, ale i médii alternativními. Přednáška shrnuje čerstvé závěry výzkumu Masarykovy univerzity, který se věnuje testování nových způsobů měření důvěry a nedůvěry ve zpravodajská média, a ukazuje nejen to, že důvěra a nedůvěra v média se vůbec nemusí vylučovat, ale že i s oním poklesem důvěry to možná bude složitější a ne až tak pesimistické, jak se obvykle zdá.

Přednášející