Lingvistův pohled na antisystémové weby

Přednáška

Segment antisystémových zpravodajských webů představuje jednu z klíčových platforem, na níž je vedena hybridní informační válka se západním světem. Příspěvek se zaměří na popis metod, kterými disponuje současná korpusově založená analýza diskurzu a které se nabízejí pro výzkum tohoto specifického textového materiálu. Zároveň příspěvek představí nový reprezentativní korpus webového obsahu budovaný v rámci ČNK, který by měl sloužit jako periodicky aktualizovaná datová základna pro výzkum hrozeb spojených s antisystémovými portály, včetně jejich propojení s ostatními (mainstreamovými) médii a sociálními sítěmi.

Přednášející