BLOK: Představení diplomových prací studentů Studií nových médií FF UK

Přednáška

– Dys4ia a reflexe autobiografického videoherního narativu transgender komunitou: Ondřej Trhoň
- Vliv potvrzení o přečtení na transformaci mezilidské komunikace: Daniel Šlahař
- Fiktivní náboženství ve videohrách a jejich vliv na herní design: Jana Unzeitigová