Fiktivní náboženství ve videohrách a jejich vliv na herní design

Přednáška

Jana Unzeitigová, FF UK