Startup je jako instantní polívka

Přednáška

Startupy se vyznačují vysokou rychlostí růstu a v této rychlosti se rychleji projevují vady i chyby procesů jako je nábor lidí. Ondřej poví něco o 3 personálních přístupech, které umožňují Liftagu zvládat tenhle rychlý růst.

Přednášející