Úvod do pracovního práva

Přednáška

– pojem závislá práce
- pracovní poměr (uzavření, skončení, změny atd.)
- dohody konané mimo pracovní poměr
- pracovnělékařská péče dle zákona o spec. zdrav. službách
- odměňování – pracovní doba (přestávky, doba odpočinku atd.), mzda, plat, odměny z dohod,
příplatky ke mzdě, minimální a zaručená mzda, čerpání dovolené zaměstnanců atd.