"Protokoly omezující moc certifikačních autorit"

Přednáška

Důvěryhodnost certifikačních autorit začala být v posledních měsících zpochybňována více než kdy předtím. Za rok 2011 byly hlavními důvody především napadení autorit Comodo, Diginotar; tento rok se Trustwave přiznala k vydávání certifikátů pro korporátní man-in-the-middle "útoky".

Naštěstí už existují návrhy několika protokolů, které mají omezit
možnost libovolné CA vydat certifikát pro libovolnou doménu. Ukážeme si principy jejich fungování a proti jakým útokům chrání.

Přednášející