Přihlaste se k odběru novinek

* povinná položka

Lundegaard

Adresa Papírenská 1, Praha 6 160 00 Česká republika

Telefon +420 222 253 015

Web www.lundegaard.cz

Je členem sítě TUESDAY Business Network

Lundegaard je webovým indikátor.

Kvalitní realizace webového projektu, jakým je firemní webový portál, B2B portál, e-commer­ce řešení či klientská zóna, vyžaduje zapojení celé řady specialistů z oblasti marketingu, ko­munikace, designu a uživatelské přístupnosti, SEO a SEM, projektového řízení, HTML kódo­vání, systémové analýzy a SW a technické architektury, vývoje, testingu, optimalizace výkonu a provozu, jakož i řady dalších disci­plín. Všechny uvedené činnosti lze zařadit do webové integrace.

Cílem práce webového integrátora je uvedení všech dotčených subjektů do souladu v rámci celého řešení s primárním zaměřením na naplnění definovaných (obchodních či ji­ných) přínosů pro zadavatele.

Webový integrátor koordinuje práci všech sub­jektů zapojených do projektu webové integrace.

V praxi se nejčastěji jedná o:

 • marketingové, PR oddělení zadavatele (agentura),
 • správce interních systémů,
 • poskytovatele externích dat,
 • vlastní nebo externí vývojový tým,
 • provozovatele řešení,
 • externí specialisty

 Řešení dodávané webovým integrátorem není komodita nebo krabicový produkt. Jde o dodávku služby, často dlouhodobé, která úzce souvisí s obchodními procesy a která může ovlivnit podnikání či fungování na mno­ho dalších let. Tak jako při hledání zaměstnan­ce a spolupracovníka i při vybírání webové­ho integrátora bude záležet nejen na přesně popsaných požadavcích, ale i na vzájemném pochopení.

Premium členové

 • Petr Bartoň

  Partner
 • Ondřej Fatka

  New business development, partner
 • Jan Procházka

  Project and consultancy director
 • Jiri Tonar

  CEO
 • Tomáš Zajíček

  Technical director

Partneři TUESDAY Business Network

 • Produkce