Archivace dat a ochrana osobních údajů

Na online školení se budeme věnovat archivaci dat a ochraně osobních údajů ve mzdové a personální oblasti. 

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Téma
Archivace dat a ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti

Okruhy online školení

 Archivace dat

 • Právní předpisy
 • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
 • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
 • Archivace digitální a analogová
 • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
 • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
 • Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce
 • Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.           

          - Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech

          - Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady atd.

          - Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb.

Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti

 • Právní úprava – nařízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.
 • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů), správce údajů, zpracovatel, pověřenec
 • Kdo musí mít pověřence
 • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • Vnitřní předpis o osobních údajích
 • Záznam o instruktáži o osobních údajích
 • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
 • Předávání osobních údajů OSSZ
 • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • Záznamy o zpracování
 • Likvidace osobních údajů
 • Správce a zpracovatel
 • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
 • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
 • Přestupky, správní delikty
 • Kamerový systém
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s testováním zaměstnanců na onemocnění Covid-19, evidence o provedených testech a archivace těchto evidencí
 • Archivace dat a jejich ochrana
 • Osobní dotazníky
 • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
 • Osobní spis a jeho obsah

Pro Koho

Školení je určeno pro mzdové účetní a personalisty.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak bude školení probíhat

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Video

Ukázka online školení

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager