Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Jan se zaměřuje na produktový marketing a moderování akcí. V současnosti pracuje jako senior product marketing manager ve společnosti Gen Digital, kde spravuje portfolio produktů SMB a PC utilit pro značky jako Avast, AVG, Norton a Avira. Od roku 2016 také moderuje a přednáší na ICT konferencích. Před nástupem do Genu pracoval jako PMM ve společnostech Safetica (řešení pro ochranu před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami), Sense4code (software house) a VPGC (ICT distributor). Do IT marketingu se vrátil po osmi letech, kdy pracoval v nejstarším ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) jako šéfredaktor magazínu ChannelWorld.

Přednášející

Miroslav Cihlář

Miroslav Cihlář se v IT průmyslu pohybuje přes 20 let, začínal jako IT administrátor, dlouhou dobu působil jako konzultant a architekt v bankovním sektoru, kde se mj. podílel na zavádění nových technologií a v rámci týmu Enterprise Architektury se podílel na transformačních aktivitách. V současné době působí jako konzultant ve společnosti ELOS Technologies

Jiří Krula

Technický ředitel Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., kde spolu s produktovou a technologickou strategií řídí rozvoj obchodních vztahů s veřejnou správou. Dlouhodobě působí v oblasti informačních technologií a podílí se na digitalizaci státních agend. Stál u vzniku Národního datového centra spolu s infrastrukturními službami pro významné státní projekty jako Sčítání lidu domů a bytů, Státní pokladna, ARES, daňový portál a další. Podílí se na na strategii a rozvoji cloud computingu v rámci eGoverment cloudu ČR.

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Petr Svoboda

Petr Svoboda, technologický a týmový manažer, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti CodeNOW. Petr Svoboda má za sebou podnikatelské aktivity a zkušenosti z USA a České republiky, vedl programy digitální transformace v předních bankách v České republice. V současné době řídí společnosti Stratox a CodeNOW, které se zaměřují na cloud-native vývoj SaaS.

Jan Šedivý

Jan Šedivý má tři desetiletí zkušeností v IT průmyslu. Vedl řadu globálních výzkumných a vývojových projektů a je držitelem 19 amerických patentů. Začínal jako výzkumník a vedoucí výzkumu ve výzkumném centru IBM T. J. Watsona (1992–2008), později přešel do společnosti Google jako technický vedoucí manažer (2008–2010). Následně se vrátil na CTU-CIIRC, kde vede skupinu NLP.

Helena Ulrychová

Helena Ulrychová má v Digitální a informační agentuře na starosti agendu eGovernment cloudu. Mimo jiné vede spolu s kolegy správní řízení k žádostem o zápis do katalogu cloud computingu ze strany poskytovatelů a zajišťuje další oblasti spojené s cloud computingem, včetně koordinace jeho využívání orgány veřejné správy.

Roman Vrba

Generální ředitel Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.. V dosavadních působištích zodpovídal za centrální systémy Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy. Je duchovním otcem Portálu občana a vybudoval Katalog služeb veřejné správy. Za Registr smluv získal Křišťálovou lupu a je držitelem mnoha dalších ocenění. Nyní se soustředí na realizaci státní části eGovernment cloudu v nejvyšší bezpečnostní úrovni a přechod nejkritičtějších informačních systémů státní správy do cloudu. Rovněž se věnuje lektorské činnosti.