Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:45

Snídaně a registrace

9:45 - 10:00

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Jan se zaměřuje na produktový marketing a moderování akcí. V současnosti pracuje jako senior product marketing manager ve společnosti Gen Digital, kde spravuje portfolio produktů SMB a PC utilit pro značky jako Avast, AVG, Norton a Avira. Od roku 2016 také moderuje a přednáší na ICT konferencích. Před nástupem do Genu pracoval jako PMM ve společnostech Safetica (řešení pro ochranu před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami), Sense4code (software house) a VPGC (ICT distributor). Do IT marketingu se vrátil po osmi letech, kdy pracoval v nejstarším ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) jako šéfredaktor magazínu ChannelWorld.

10:00 - 10:30

Význam mikroservisní architektury a cloud-native přístupů pro obchodní růst

Petr Svoboda se podělí o své znalosti a zkušenosti s implementací mikroservisní architektury, která je zásadní pro moderní cloudové strategie. Zaměří se na výzvy a řešení spojené s integrací mikroservisů v hybridních a multi-cloudových systémech, které přináší zlepšení efektivity, zabezpečení a snížení nákladů. (Integrace mikroservisů, Bezpečnost a soukromí dat, Řízení nákladů a efektivita využití cloudu, Prevence vendor lock-inu)

Petr Svoboda Petr Svoboda

CEO

CodeNOW

Petr Svoboda

Petr Svoboda, technologický a týmový manažer, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti CodeNOW. Petr Svoboda má za sebou podnikatelské aktivity a zkušenosti z USA a České republiky, vedl programy digitální transformace v předních bankách v České republice. V současné době řídí společnosti Stratox a CodeNOW, které se zaměřují na cloud-native vývoj SaaS.

10:30 - 11:00

FinOps jako impuls ke zkvalitnění řízení moderního IT

Adopce cloudového prostředí přináší do firem nutnost změny uvažování a přijetí nového stylu práce, a to i v oblasti řízení investic a nákladů.
Prezentace se zaměří na to, jak neustrnout jen na operační úrovni řízení nákladů na cloud, ale jak pokročit ve vnímání IT jako součásti businessu firmy.

Miroslav Cihlář Miroslav Cihlář

IT konzultant

ELOS Technologies

Miroslav Cihlář

Miroslav Cihlář se v IT průmyslu pohybuje přes 20 let, začínal jako IT administrátor, dlouhou dobu působil jako konzultant a architekt v bankovním sektoru, kde se mj. podílel na zavádění nových technologií a v rámci týmu Enterprise Architektury se podílel na transformačních aktivitách. V současné době působí jako konzultant ve společnosti ELOS Technologies

11:00 - 11:30

Když se ČR stěhuje do cloudu

Všudypřítomný rozvoj digitalizace znamená také masivnější využití cloudových služeb. Podíváme se, jak se státu daří v této části digitalizace a vysvětlíme, co se skrývá za pojmem eGovernment cloud a proč se dělí na komerční a státní část. Také popíšeme naše zkušenosti s vytvořením cloud computingu pro státní správu.

Jiří Krula Jiří Krula

Technický ředitel

Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Jiří Krula

Technický ředitel Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., kde spolu s produktovou a technologickou strategií řídí rozvoj obchodních vztahů s veřejnou správou. Dlouhodobě působí v oblasti informačních technologií a podílí se na digitalizaci státních agend. Stál u vzniku Národního datového centra spolu s infrastrukturními službami pro významné státní projekty jako Sčítání lidu domů a bytů, Státní pokladna, ARES, daňový portál a další. Podílí se na na strategii a rozvoji cloud computingu v rámci eGoverment cloudu ČR.

Roman Vrba Roman Vrba

Generální ředitel

Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Roman Vrba

Generální ředitel Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.. V dosavadních působištích zodpovídal za centrální systémy Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy. Je duchovním otcem Portálu občana a vybudoval Katalog služeb veřejné správy. Za Registr smluv získal Křišťálovou lupu a je držitelem mnoha dalších ocenění. Nyní se soustředí na realizaci státní části eGovernment cloudu v nejvyšší bezpečnostní úrovni a přechod nejkritičtějších informačních systémů státní správy do cloudu. Rovněž se věnuje lektorské činnosti.

11:30 - 12:00

eGovernment Cloud

Na přednášce věnované tématu „eGovernment Cloud“ se dozvíte
• Jaké jsou povinnosti a příležitosti pro správce informačních systémů veřejné správy při využití cloud computingu.
• Za jakých podmínek poskytovatelé cloud computingu nabízet své služby.
• Co je a k čemu slouží katalog cloud computingu.
• Jak se do katalogu zapsat a jak z něj služby vybírat.

Helena Ulrychová Helena Ulrychová

vedoucí oddělení eGovernment cloudu

Digitální a informační agentura

Helena Ulrychová

Helena Ulrychová má v Digitální a informační agentuře na starosti agendu eGovernment cloudu. Mimo jiné vede spolu s kolegy správní řízení k žádostem o zápis do katalogu cloud computingu ze strany poskytovatelů a zajišťuje další oblasti spojené s cloud computingem, včetně koordinace jeho využívání orgány veřejné správy.

12:00 - 13:15

Oběd

13:15 - 13:45

Konverzační umělá inteligence - praktické případy použití

V přednášce Jana Šedivého vás čeká zkoumání hodnoty konverzační umělé inteligence pro zákazníky a zaměstnance – poznatky z výzkumu a různé případy použití v průmyslu. V průběhu prezentace pronikneme do rozsáhlého spektra aplikací konverzační AI, od základních implementací až po pokročilé mobilní aplikace. Zmíníme také základní architekturu různých technologií a zdůrazníme jejich vhodnost pro průmyslové i spotřebitelské trhy. Prezentaci doplní reálné ukázky, které představí praktické a přínosné aplikace.

Jan Šedivý Jan Šedivý

Vedoucí fakulty

ČVUT CIIRC

Jan Šedivý

Jan Šedivý má tři desetiletí zkušeností v IT průmyslu. Vedl řadu globálních výzkumných a vývojových projektů a je držitelem 19 amerických patentů. Začínal jako výzkumník a vedoucí výzkumu ve výzkumném centru IBM T. J. Watsona (1992–2008), později přešel do společnosti Google jako technický vedoucí manažer (2008–2010). Následně se vrátil na CTU-CIIRC, kde vede skupinu NLP.

13:45 - 14:15

Cloud a generativní umělá inteligence: právní aspekty

Služby cloud computingu stále častěji zahrnují i funkcionality generativní umělé inteligence. Generativní umělá inteligence přináší řadu nových právních otázek, které musí poskytovatelé i zákazníci vzít v úvahu a adresovat. Prezentace se zaměří na právní aspekty generativní umělé inteligence včetně dat, ochrany autorských práv, ochrany soukromí a aktu o umělé inteligenci.

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

14:15

Předpokládaný konec konference