Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled

Tématem školení bude dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho vymezení, oceňování, testování, vykazování znehodnocení a vyřazení.

Školení povede Jan Molín, daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Je autorem řady článků a odborných publikací, dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a odbornou veřejnost.

Téma
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňový pohled

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

  • vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z účetního a daňového pohledu
  • oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • vybrané otázky účetního a daňového odpisování
  • specifické případy ovlivňující následné změny v ocenění majetku (technické zhodnocení, následné přiznání/vrácení dotace, následné poskytnutí slevy atp.)
  • testování a vykazování znehodnocení dlouhodobého majetku
  • vyřazení majetku – účetní a daňové důsledky

PRO KOHO

Školení je vhodné pro mírně pokročilé účetní.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Jan Molín

Daňový poradce a zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě a je členem odborné poroty soutěže Účetní roku. Ve své praxi, kterou vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., se zabývá účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů. Na serveru Podnikatel.cz vede daňovou poradnu. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost.

Video

Ukázka online školení

DALŠÍ ŠKOLENÍ

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager