Dovolená, průměrný výdělek a návrh změn v ZP

Na online školení se budeme věnovat dovolené v hodinách, průměrnému výdělku v souvislostech a návrhům změn v Zákoníku práce. 

Tematikou vás provede zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví Růžena Klímová.

Téma
Dovolená v hodinách, průměrný výdělek a návrh změn v Zákoníku práce

Okruhy online školení

Dovolená v hodinách teoreticky i prakticky

 • povinnosti zaměstnavatelů určit nárok na dovolenou
 • druhy dovolené
 • čerpání dovolené
 • zůstatky dovolené v hodinách a minutách
 • převod dovolené do dalšího roku, do dalších let
 • krácení dovolené při absenci
 • limitní kumulativní překážky v práci

Průměrný výdělek v souvislostech

 • průměrný hodinový výdělek
 • průměrný měsíční výdělek – pravděpodobný výdělek
 • rozhodné období
 • mzdová plnění nezapočítávaná do průměrného výdělku
 • odměny jednorázové a za delší časové obdob
 • použití průměrného výdělku

Mzdové aktuality k datu konání semináře

Návrh změn Zákoníku práce

 • nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 • zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 • rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 • práce na dálku (§ 317)
 • nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

Pro koho

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled ve mzdové účtárně v roce 2023.

Růžena Klímová

Zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Video

Ukázka online školení

Další školení

Podívejte se, jaká další školení pro vás připravujeme: Školení pro účetní.
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager