Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

In-Comms Forum 2014 - Jak na interní komunikaci?

Kapacita naplněna
Téma
In-Comms Forum 2014 - Jak na interní komunikaci?

Každá rostoucí firma se dostane do fáze, kdy pokřikování mezi sebou v kanceláři už nestačí. Agenda manažera interní komunikace je mlýnským kamenem mezi vedením a ostatními kolegy. Komunikuje zprávy organizační, personální a často velmi nepopulární. Do toho je po něm žádáno, aby byl interním PR manažerem a šířil podnikem jeho dobré jméno a ideálně také dobrou náladu. V dnešní době je však tato úloha více jak nevděčná, protože aktuálními tématy ke komunikování bývají často snižování stavů, platů a další změny. A změny, jak je známo, u zaměstnanců nikdy nejsou populární – nedej bože, aby se jednalo o firemní kantýnu nebo nový informační systém. Navíc, pokud nejde o nějaké zásadní informace, Vaše sdělení zůstává u kolegů často bez povšimnutí.

Přijďte si pro inspiraci na 1. ročník In-Comms Fora:

  • Jak zaujmout kolegy a zvýšit čtenost interních komunikačních kanálů? 
  • Jak citlivě komunikovat změny?
  • Docházejí Vám nápady při organizaci interních eventů? 
  • Připadáte si jako spojka mezi CEO, marketingovým a personálním ředitelem a Vašimi ostatními kolegy, z nichž každý má o fungování IK zcela jinou představu?

Konferenci pořádáme pro:

  • Manažery interní komunikace
  • PR manažery a manažery komunikace
  • HR manažery a marketingové manažery, kteří mají na starosti vnitrofiremní komunikaci
  • Ty, které zajímá, jak nastavit nebo zlepšit interní komunikaci v práci
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce