Program

Program

9:00 - 13:00

Pojistné a daň z příjmů

– průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
- sociální pojištění (účast, vyměřovací základ, odvod pojistného, další povinnosti)
- zdravotní pojištění (účast, vyměřovací základ, pojistné placené státem, neplacené volno, odvod
pojistného, povinnosti zaměstnavatele)
- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem
- nemocenské dávky od ČSSZ (postup zaměstnavatele)
- zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
- daň z příjmů ze závislé činnosti
- výpočet a odvod daňových záloh (srážkové daně)
- daňové prohlášení
- nezdanitelné částky
- slevy na dani
- roční zúčtování příjmů