Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Jiří Čermák

Jiří Čermák je advokátem v advokátní kanceláří Baker & McKenzie v Praze. Specializuje se na právo informačních technologií, především na počítačové a softwarové právo, internetové právo a outsourcing informačních technologií a na právo duševního vlastnictví, především právo ochranných známek, autorské právo a mediální právo.
Jiří Čermák je autorem publikace „Internet a autorské právo“ (2001, 2003) a spoluautorem publikace „Cyber Law in the Czech Republic“ (2012) a studie „Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v České republice“ (2004). Dále je autorem různých článků týkajících se problematiky ochranných známek, autorského práva a práva informačních technologií. Pravidelně přednáší na právnické fakultě UK v Praze a právnické fakultě MU v Brně. Též jako host přednáší na Evropském patentovém úřadě v Mnichově.
Je viceprezidentem Společnosti pro právo informačních technologií, rozhodcem Alternativního řešení sporů (ADR) ohledně domény .CZ a .EU a členem expertní komise Ministerstva kultury pro autorské právo a členem redakční rady časopisu Revue pro Právo a Technologie

Ondřej Filip

Ondřej Filip vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX, kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem CZ.NIC. Dále působí v představenstvech sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange), Euro-IX (European Internet Exchange Association) a DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center). Ondřej Filip je členem Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum, a zároveň je aktivní v radě ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) působící v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ve svém volném čase hraje rád basketbal, cestuje nebo programuje opensource software.

Jakub Michálek

Jakub Michálek (* 6. února 1989 Louny) je vedoucím administrativního odboru a členem komise pro kopírování a Internet. Vystupuje jako mluvčí serveru PirateLeaks. V Pirátské straně se věnuje hlavně vnitřním předpisům, programu a koncepčním dokumentům.
Jakub studoval na Gymnáziu Jana Keplera, na Oundle School ve Velké Británii a díky Open Society Fund na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan ve středisku FOCUS. Po maturitě studuje zároveň teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
V letech 2009–2010 vedl zahraniční odbor a byl členem předsednictva Pirátské internacionály. Pracoval jako předseda pracovní skupiny pro změnu jejího statutu pro konferenci v roce 2011 ve Friedrichshafen.
Koordinuje sdružení Volba je věda za otevřenější Univerzitu Karlovu a je členem Akademického senátu MFF UK a ediční komise Akademického senátu UK. Organizoval fyzikální seminář pro středoškoláky FYKOS.

Miloš Šnytr

Ing. Miloš Šnytr, absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT, pracoval 10let v ČKD Polovodiče na vývoji operačních systémů pro mikroprocesory a přímého řízení technologie, od roku 1990 se věnoval komunální politice. Zkušenosti hodlal zúročit jako náměstek předsedy USISu (1996-1998) a od roku 2000 byl deset let inspektorem Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nyní je jeho zaměstnancem.

Patrick Zandl

Patrick Zandl v roce 1996 založil zpravodajský Mobil server, později rozjížděl internetovou televizi Stream.cz a šéfredaktoroval Lupu. Dnes je vedoucím projektu bezpečnostních routerů Turris v CZ.NIC. Zaměřuje se na mobilní komunikace a bezpečnost.