Aktuálně pro mzdové účetní

Téma
Online školení

PRO KOHO

Školení je vhodné pro všechny mzdové účetní.

Jak bude školení probíhat

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

• Změny zákoníku práce, zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti – připomenutí novinek z pohledu mzdových účetních – změny aktuální a ty, které teprve účinnosti nabudou – např. změny v doručování zaměstnancem i zaměstnavatelem, v potvrzení o zaměstnání, vysílání zaměstnanců, připravované změny v řádné dovolené, sdílená pracovní místa atd.  

• Srážky ze mzdy a odstupné – několik mezd, postup při změně zaměstnání, potvrzení o zaměstnání, vícenásobek odstupného a ukončení pracovního poměru dohodou s odstupným (doporučený postup dle EK ČR), příklad výpočtu atd. 

Dohody konané mimo pracovní poměr a poskytnutí odměny (prémie) v souladu se zákoníkem práce – např. v souvislosti s mimořádnými odměnami (sociální služby a zdravotnictví). 

• Osvobození od daně z příjmů u nepeněžního příjmu při poskytnutí zájezdu – zájezd se díky koronaviru neuskutečnil. Jaký je postup? Změny v komunikaci s ČSSZ od 1. 9. 2020 – elektronicky podklady k nemocenským dávkám, ELDP, hlášení změn (např. postup při hlášení cizinců). 

• Další aktuální výklady k datu konání školení.

Dagmar Kučerová

PhDr. Dagmar Kučerová

Lektorskou činností se zabývá od roku 2009. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Středoškolské ekonomické vzdělání a několikaletou účetní praxi doplnila studiem pedagogiky na filosofické fakultě se specializací v oboru vzdělávání dospělých. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní, členkou Komory certifikovaných účetních. Několik let přednášela na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Působí také jako redaktorka serveru Podnikatel.cz, kde publikuje články převážně z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky.

Video

Ukázka online školení

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager