Program

9:00 - 13:00

Aktuálně pro mzdové účetní

• Změny zákoníku práce, zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti – připomenutí novinek z pohledu mzdových účetních – změny aktuální a ty, které teprve účinnosti nabudou – např. změny v doručování zaměstnancem i zaměstnavatelem, v potvrzení o zaměstnání, vysílání zaměstnanců, připravované změny v řádné dovolené, sdílená pracovní místa atd.

• Srážky ze mzdy a odstupné – několik mezd, postup při změně zaměstnání, potvrzení o zaměstnání, vícenásobek odstupného a ukončení pracovního poměru dohodou s odstupným (doporučený postup dle EK ČR), příklad výpočtu atd.

• Dohody konané mimo pracovní poměr a poskytnutí odměny (prémie) v souladu se zákoníkem práce – např. v souvislosti s mimořádnými odměnami (sociální služby a zdravotnictví).

• Osvobození od daně z příjmů u nepeněžního příjmu při poskytnutí zájezdu – zájezd se díky koronaviru neuskutečnil. Jaký je postup?

• Změny v komunikaci s ČSSZ od 1. 9. 2020 – elektronicky podklady k nemocenským dávkám, ELDP, hlášení změn (např. postup při hlášení cizinců).

• Další aktuální výklady k datu konání školení.

Dagmar Kučerová Dagmar Kučerová

Přednášející

Dagmar Kučerová

PhDr. Dagmar Kučerová

Lektorskou činností se zabývá od roku 2009. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Středoškolské ekonomické vzdělání a několikaletou účetní praxi doplnila studiem pedagogiky na filosofické fakultě se specializací v oboru vzdělávání dospělých. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní, členkou Komory certifikovaných účetních. Několik let přednášela na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Působí také jako redaktorka serveru Podnikatel.cz, kde publikuje články převážně z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky.