Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2024

Online školení bude zaměřeno především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2024. Účastníci budou informováni také o změnách pro rok 2025.

Školení povede Václav Benda, který dlouhodobě působí jako lektor. Zároveň je autorem řady publikací a článků k DPH, podílel se i na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. V poradenské firmě BVO.CZ se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Akce proběhne online
Téma
Uplatňování DPH a změny pro rok 2025

Okruhy online školení

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH.
 • Vymezení obratu a registraci plátců v roce 2024 a 2025.
 •  Základní principy zvláštního režimu pro malé podniky od 1. 1. 2025. 
 •  Stanovení základu daně, oprava základu daně a výše daně, včetně změn od 1. 1. 2025.
 •  Sazby daně v roce 2024 a předpokládané změny pro rok 2025.
 •  Osvobození v režimu pro malé podniky v tuzemsku od 1. 1. 2025.
 •  Uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2025.
 •  Přeshraniční režim pro malé podniky od 1. 1. 2025.
 •  Odpočet daně v roce 2024 a 2025.
 •  Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, včetně změn od 1. 1. 2025.
 •  Správa daně v tuzemsku, včetně změn od 1. 1. 2025.
 •  Další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH.

Pro koho

Online školení je určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.

Jak bude školení probíhat

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

Václav Benda

Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Ceny a vstupenky

Registrace

Základní cena

1 990 Kč cena je uvedena bez DPH
Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Barbora Chmelíková

Event Manager