Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:30

Registrace účastníků

9:30 - 9:40

Zahájení konference - úvodní slovo

Petr Koubský Petr Koubský

Vedoucí rubriky Věda a technologie

Deník N

Petr Koubský

Dlouhá léta vedl známé Softwarové noviny, v anketě Křišťálová Lupa se stal Osobností roku. Byl editorem a spoluvydavatelem magazínu 067. Moderuje odborné konference. Učil na VŠE a na FF UK, vedl také vzdělávací instituci iCollege. V Deníku N je vedoucím rubriky Věda a technologie.

9:40 - 10:00

Odpovědnost za obsah internetových stránek?

Prezentace je zaměřena na problematiku odpovědnosti za obsah internetových stránek a to jak z hlediska "vlastních" internetových stránek, tak z hlediska poskytovatelů těchto služeb a jejich odpovědnosti za obsah vložený jinými uživateli. Prezentace by měla nastínit úpravu této problematiky v ČR a nastínit možné problematické body v této oblasti.

Andrea Jarolímková Andrea Jarolímková

Advokátka

Bird & Bird, s.r.o. advokátní kancelář

Andrea Jarolímková

Andrea je advokátkou skupiny práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a ochrany osobních dat v pražské kanceláři Bird & Bird.
Zaměřuje se na právo duševního vlastnictví, včetně práva autorského, a problematiku nekalé soutěže. Poskytuje poradenství v rámci sporné i nesporné agendy ve všech oblastech práva duševního vlastnictví – autorské právo, ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory, informační technologie, jakož i boj proti padělkům.
Do její specializace také patří právní poradenství v otázkách ochrany osobních dat, ochrany osobnosti a ochrany spotřebitele.

Absolvovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Studovala také Evropské právo a mezinárodní ochranu lidských práv na Université de Toulouse ve Francii. Do České advokátní komory byla přijata v roce 2011.

10:00 - 10:45

Panelová debata - REALITA, moderuje Petr Koubský

Uživatelé digitálních technologií často narážejí na meze autorského práva. Nejde jen o to, co většinu lidí napadne nejdřív, tedy stahování filmů a hudby. Na nejisté půdě se pohybují také agregátory zpráv, dokonce i vyhledávače. Majitelé práv se pochopitelně snaží upevnit své postavení a nepřicházet o výnosy, druhá strana zase argumentuje technickým rozvoje, změněnou situací a novými obchodními modely. Téma autorských práv se díky pirátským stranám stalo i součástí politické diskuse. Je otázka, zda je současná situace udržitelná, nebo zda musí dojít ke změnám — a pokud ano, pak k jakým. O tom budeme hovořit v první části konference, nazvané Realita.

Tomáš Bleša Tomáš Bleša

Jednatel

ANNECA

Tomáš Bleša

Tomáš Bleša je majitelem a hlavním směrovačem softwarové společnosti ANNECA. Od roku 85', kdy z Tuzexu získal 8-bitový počítač ZX Spectrum, realizoval bezpočet IT projektů. Mezi ty nejvýznamnější patrně patří informační systém InTouch CRM a zpravodajský agregátor PrávěDnes.cz. V současnosti stále méně programuje a stále více vysedává s jinými majiteli firem a manažery. Učí se řešit jejich problémy, radí jak získat manažerskou kontrolu, jak zavádět obchodní informační systém a zkrotit data.

Přemysl Cenkl Přemysl Cenkl

Marketing Director

CRIF - Czech Credit Bureau

Přemysl Cenkl

Pracuje na pozici obchodního ředitele České tiskové kanceláře, kde odpovídá za řízení obchodních, marketingových a propagačních aktivit agentury. Působil rovněž ve vedení dalších informačních společností – jako jednatel společnosti Newton IT, s. r. o. (nyní Newton Media, a.s.) a jako člen představenstva společnosti ČEKIA, a.s.. Zkušeností ze svého působení v různých informačních agenturách a z komunikace s jejich dodavateli a klienty využívá v rámci různých přednášek a diskusí zaměřených na práci s informacemi.

Michal Feix Michal Feix

Deputy GM / Member of the Executive board at Seznam.cz

Seznam.cz

Michal Feix

Michal Feix je od ledna 2012 výkonným ředitelem společnosti Seznam.cz. Je pravou rukou Pavla Zimy, generálního ředitele společnosti, a stará se o chod všech složek firmy, vyjma produktové části, kterou si napřímo řídí Pavel Zima. Před pozicí výkonného ředitele ve společnosti Seznam.cz působil jako provozní ředitel. Před příchodem do společnosti Seznam.cz v roce 2004 působil na technických pozicích u obou českých konkurenčních portálů. Je absolventem ČVUT FEL a MBA.

Andrea Jarolímková Andrea Jarolímková

Advokátka

Bird & Bird, s.r.o. advokátní kancelář

Andrea Jarolímková

Andrea je advokátkou skupiny práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a ochrany osobních dat v pražské kanceláři Bird & Bird.
Zaměřuje se na právo duševního vlastnictví, včetně práva autorského, a problematiku nekalé soutěže. Poskytuje poradenství v rámci sporné i nesporné agendy ve všech oblastech práva duševního vlastnictví – autorské právo, ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory, informační technologie, jakož i boj proti padělkům.
Do její specializace také patří právní poradenství v otázkách ochrany osobních dat, ochrany osobnosti a ochrany spotřebitele.

Absolvovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. Studovala také Evropské právo a mezinárodní ochranu lidských práv na Université de Toulouse ve Francii. Do České advokátní komory byla přijata v roce 2011.

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 11:15

Samoregulace v rámci přebírání obsahu na internetu – fikce nebo realita?

Kateřina Hrubešová Kateřina Hrubešová

Výkonná ředitelka

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o.

Kateřina Hrubešová

V reklamě, marketingu a v médiích se Kateřina Hrubešová pohybuje přes 20 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupi­telství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se, vzhledem ke svým zájmům, vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetový rozvoj, řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.

11:15 - 12:10

Panelová debata - VIZE, moderuje Petr Koubský

Copyright za deset let nemusí, ale může vypadat úplně jinak než dnes. Je možné, že se zkrátí ochranná lhůta, uvolní se restrikce nelicencovaných použití a na tomto základě vyrostou nové obchodní modely. Je také možné, že současní držitelé práv znovu získají kontrolu a prosadí důsledné dodržování zákona, jak ho známe dnes. A konečně je možné, že v oblasti autorských práv nastane anarchie, kde nikdo neřídí nic. Jsou i další možnosti? Kdo by si co přál, kdo se čeho obává. O tom budeme hovořit v druhé části konference, nazvané Vize.

Adela Faladova Adela Faladova

Vedoucí samostatného oddělení

Adela Faladova

Adéla absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1993, v roce 2011 získala tamtéž titul JUDr. Od roku 2001 pracuje v odboru autorského práva Ministerstva kultury (od roku 2005 jako zástupce ředitele odboru). Pravidelně zastupuje Českou republiku v zahraničí (např. na Pracovních skupinách Rady EU nebo ve Stálém výboru pro autorské právo a práva s ním související Světové organizace duševního vlastnictví. V roce 1994 byla Úřadem průmyslového vlastnictví publikována její diplomová práce věnovaná problematice nakladatelských smluv. Od té doby vydala v různých periodikách řadu článků a statí věnovaných autorskému právu. Působí jako externí spolupracovník Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pravidelně přednáší v Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a příležitostně přednáší pro různé kulturní a vzdělávací institutce.

Mikuláš Ferjenčík Mikuláš Ferjenčík

Místopředseda Pirátů

Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík je místopředseda České pirátské strany. Podílel se na začlenění českých Pirátů do mezinárodního pirátského hnutí. Spolupracuje s pirátskými europoslanci ze Švédska ve snaze zastavit ACTA a především se zasazuje o to, aby měla veřejnost skrze Piráty své zástupce v debatě o podobě copyrightu a související regulace Internetu. Působí i jako šéfredaktor Pirátských novin (www.piratskenoviny.cz). Studuje na Fakultě humanitních studií UK.

Kateřina Hrubešová Kateřina Hrubešová

Výkonná ředitelka

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o.

Kateřina Hrubešová

V reklamě, marketingu a v médiích se Kateřina Hrubešová pohybuje přes 20 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupi­telství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se, vzhledem ke svým zájmům, vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetový rozvoj, řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.

Petr Koubský Petr Koubský

Vedoucí rubriky Věda a technologie

Deník N

Petr Koubský

Dlouhá léta vedl známé Softwarové noviny, v anketě Křišťálová Lupa se stal Osobností roku. Byl editorem a spoluvydavatelem magazínu 067. Moderuje odborné konference. Učil na VŠE a na FF UK, vedl také vzdělávací instituci iCollege. V Deníku N je vedoucím rubriky Věda a technologie.

Aleš Miklík Aleš Miklík
Aleš Miklík

Aleš působí jako ředitel médií společnosti Internet Info. Od roku 2005 do roku 2008 byl šéfredaktorem serveru Lupa.cz, který dovedl do pozice primárního odborného zdroje o dění v oblasti českého Internetu. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Pravidelně se podílí na dramaturgii obsahu odborných konferencí v produkci Internet Info, v oblasti autorských práv se angažuje zejména jako člen komise samoregulace obsahu ve sdružení SPIR.

Patrick Zandl Patrick Zandl

Vedoucí projektu Turris

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob

Patrick Zandl

Patrick Zandl v roce 1996 založil zpravodajský Mobil server, později rozjížděl internetovou televizi Stream.cz a šéfredaktoroval Lupu. Dnes je vedoucím projektu bezpečnostních routerů Turris v CZ.NIC. Zaměřuje se na mobilní komunikace a bezpečnost.

12:10 - 12:30

Jak se může autor bránit neoprávněnému užití obsahu

Příspěvek prezentuje možnosti, jak mohou fotobanky a autoři kontrolovat neoprávněné užití svých fotografií a bránit mu. Seznámíme posluchače s technologiemi a procesem vyhledávání a vymáhání neoprávněně užívaného obsahu a souvisejícími právními aspekty.

Georg Hodek Georg Hodek

CEO

shutterstock

Georg Hodek

Georg Hodek je zakladatelem a majitelem foto a filmbanky isifa Image Service. Vedle řízení a rozvoje agentury se Georg Hodek zabývá poradenstvím v oblasti marketingové a brand strategie. V roce 1995 založil agenturu isifa Image Service. Byl zdrojem veškerých strategických rozhodnutí, které isifu posouvaly až do její dnešní podoby majoritní fotobanky na českém trhu. Isifa se zabývá agregací, produkci, katalogizací a monetizací obsahu – zejména fotografií, videa a hudby. Je jedním z největších dodavatelů fotografií jak pro reklamní tak mediální účely. V roce 2010 začala jako jedna z prvních agentur v ČR využívat technologii IRC (Image Recognition) pro monitoring neoprávněného užití fotografií. A co je vlastně nejzajímavější na práci v specializované multimediální agentuře? Georg Hodek k tomu říká: „Baví mě ten neustálý vývoj v oblasti digitálních médií a služeb. Tím, co ve firmě děláme, se snažíme s předstihem reagovat na aktuální trendy. Ve své práci mám proto kolem sebe tým lidí, na které se můžu spolehnout“. Ve volném čase projíždí Evropou na motorce a vychutnává život po všech stránkách.

12:30 - 13:00

Závěrečný coffee break - networking

13:00

Předpokládaný konec konference