Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Ondřej Bartoš

Ondřej se již přes 16 let pohybuje kolem začínajících firem a startupů, nejprve jako podnikatel, později jako konzultant a poslednich 10 let jako investor. Je zakládajícím partnerem středoevropské venture kapitálové společnosti Credo Ventures. Dále je mimo jiné spoluzakladatelem vzdělávací iCollege, členem předsstavenstva Startup Yardu a angel investorem v několika společnostech. Byl spoluzakladatelem TUESDAY Business Network a dlouhá léta sdružení vedl. Jeho vášní jsou startupy a podnikatelé, kteří chtějí změnit svět.

David Břinčil

Luděk Niedermayer je ředitelem v divizi poradenství pro finanční instituce, kde vede tým se specializací na finanční sektor. Před nástupem do společnosti Deloitte pracoval 17 let pro Českou národní banku. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů, vývojem a implementací strategií a řízením rizik. Během jeho bankovní kariéry se také zabýval finančními regulacemi trhu, stabilizačním a krizovým řízením. Je držitelem titulu RNDr. z Masarykovy university v Brně. Zúčastnil se mnoha důležitých seminářů na téma makroekonomie a finance. Pravidelně publikuje články do ekonomických časopisů a novin.

Václav Muchna

Václav Muchna je jedním ze spoluzakladatelů společnosti Y Soft a v současné době působí jako předseda představenstva Y Soft Corporation, a.s.
Společnost Y Soft byla založena v roce 2000 v Brně. V době, kdy ještě neexistovaly podnikatelské inkubátory, vznikla studentská firma, dnes bychom řekli „start-up“, s vizí vybudovat českou skutečně globálně působící společnost.

Dnes je Y Soft ryze česká globálně fungující společnost nabízející unikátní tiskové řešení ( software i hardware), které umožňuje společnostem a organizacím efektivně kontrolovat náklady na tisk, snížit plýtvání, zvýšit komfort uživatelů a pozitivně působit na životní prostředí. V roce 2006 Václav Muchna získal prestižní ocenění "Začínající podnikatel roku" a v roce 2010 byl vyhlášen " Technologickým podnikatelem roku".

Y Soft zaměstnává přes 230 lidí, z nichž 180 působí v České republice. Konsolidovaný celkový výnos skupiny činí 17 mil. EUR / 22 mil. USD, za posledních devět let zaznamenával Y Soft každoroční dvojciferný růst tržeb. Y Soft vyváží přes 90 % produkce. Centrála společnosti sídlí v Brně, zahraniční zastoupení se nacházejí ve všech významných regionech Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie.

Václav Novotný

Václav je od roku 1999 jednatelem a ředitelem Advanced Risk Management, s.r.o. V letech 1994 až 2000 Václav pracoval v České pojišťovně a.s., postupně na Odboru řízení likvidity, Odboru finančních institucí a jako vedoucí Odboru portfolio administrace. Ve společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. jsou jeho hlavními úkoly řízení společnosti a osobní zabezpečení klíčových služeb. Václav disponuje výbornou znalostí bankovního prostředí a bankovní regulace a má dlouholeté zkušenosti s řízením finančních rizik.

Michael Rostock Poplar

Michael je zakládajícím partnerem Venture Investors Corporate Finance. Je zodpovědný především za strategii, vedení společnosti a business development. Před tím, než v roce 1999 založil VI CF, pracoval jako právník pro společnost WoodCommerz, kde se například podílel na realizaci první emise eurobondů ve střední a východní Evropě (emitentem byl ČEZ). Pracoval u Prvního privatizačního fondu, kde se účastnil zpracování řady privatizačních projektů v Rusku a v Bulharsku. Poté založil společnost Pilot Dynamis, kterou posléze prodal společnosti Private Investors.

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, poté absolvoval postgraduální studium St. Antony's College na Oxford University a získal magisterský titul LLM na Hughe's Hall, University v Cambridge. Byl zakladatelem a prezidentem Středoevropské společnosti Cambridge University.

Ilona Švihlíková

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
Narozena 1977 v Praze, vystudovala Vysokou školu ekonomickou obor Mezinárodní obchod, doktorandský titul získala obhajobou disertační práce Politické aspekty globalizace. V roce 2010 vydala monografii Globalizace a krize. Letošní rok získala docenturu. Věnuje se především fenoménu globalizace, kurzové problematice a komoditním trhům. Publikuje doma i v zahraničí, jak v odborných časopisech, tak pro veřejnost (např. Britské listy, Deník Referendum), vystupuje k mezinárodně ekonomickým otázkám na Rádio Česko.