Tato akce již proběhla. Další akce Cyber Security 2023 se koná 19. 10. 2023.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Přednášející

Jiří Doubek

Jiří Doubek se přes deset let se podílí na návrzích a implementacích řešení, které slouží pro publikaci, zabezpečení nebo zajištění vysoké dostupnosti aplikací pomocí technologií společnosti F5 v on-prem, privátních a veřejných cloudech.

Charlie Grey

Charlie Grey is a Certified Information Privacy Professional (CIPP/E & CIPM) and a Privacy Consultant at OneTrust – the #1 most widely used privacy, security and third-party risk technology platform. In his role, Charlie advises many of the world's leading organizations on General Data Protection Regulation (GDPR) and ePrivacy (Cookie Law) solution implementations, focused on formulating efficient and effective responses to data protection requirements as well as building and scaling enterprise-level privacy programmes. Charlie frequently speaks at industry events, including global PrivacyConnect workshops, where he provides deep insight into regulatory issues and practical approaches to compliance.

Martin Hlaváč

Martin Hlaváč pracuje v oblasti bezpečnosti od roku 2006. Věnoval se mnohým oblastem informační bezpečnosti od tvorby bezpečnostních politik a standardů, přes zabezpečení integrity kritických finančních toků po bezpečnostní monitoring a reakci na incidenty. V posledních letech se zaměřuje na návrh, implementaci a provoz služeb souvisejících se SOC (Security Operations Center) a IR (Incident Response). S týmem 30 lidí uvedl tyto služby v provoz jako technický leader v globálním prostředí regulované farmaceutické společnosti. Za svou letitou praxi řešil mnoho pokročilých incidentů, což mu umožňuje opírat se o reálné situace a zkušenosti při návrzích preventivních a reaktivních opatření. Má také zkušenosti z firem z oblasti finančního sektoru. Momentálně pracuje jako technický garant služeb CDC (Cyber Defense Center) ve společnosti AEC a.s. Martin je absolventem doktorského studia kryptografie na MFF UK v Praze a držitelem profesionálních certifikací CISSP, GCFA.

Jozef Kačala

Jozef pracuje ve společnosti GFI na pozici Sales Engineer pro regiony EMEA a APAC. Hlavní náplní jeho práce je komunikace se zákazníky, konzultace při nasazení produktů v oblasti IT komunikace a bezpečnosti. V současnosti se zabývá vlivem různých druhů aplikací na firemní bezpečnost s ohledem na to, jakým nejlepším způsobem firemní síť zabezpečit.

Miroslav Knapovský

Po ukončení studia Ing. Miroslav Knapovský na VŠB TU v Ostravě v roce 1996 nastoupil jako síťový specialista do firmy 3Com. Zde pracoval na různých technicky orientovaných pozicích pro region Střední Evropy až do roku 2010, kdy byla firma 3Com zakoupena firmou Hewlett Packard. V HP se začal na plný úvazek věnovat bezpečnosti počítačových systémů a pracoval jako specialista na síťovou bezpečnost na EMEA úrovni. Po dvaceti letech se vzdal budování kariéry v nadnárodních firmách ve prospěch zajímavého projektu ve firmě Sirwisa a.s. – LOGmanageru, kde nyní zastává pozici ředitele společnosti. Ale ani v této pozici neztratil kontakt s technikou a je držitelem uznávaných IT certifikátů CISSP, CEH a produktově technických certifikací z oblasti počítačových sítí a IT bezpečnosti.

Dejan Laketić

Vystudoval katedru telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 2002 působí mezinárodně v oblasti IT a telekomunikačních technologií, kde se věnuje problematice testování a monitorování výkonnosti, spolehlivosti, odolnosti a bezpečnosti síťových infrastruktur, datových a mobilních sítí.

Současně pracuje ve společnosti Gigamon na pozici Senior Sales Engineer. S technologií, kterou Gartner označuje jako „Network Packet Broker“, má Dejan více než 10 let zkušeností. Je uznávaným technickým expertem a poradcem pro plánování, návrh, implementaci a integraci Network Visibility řešení pro akvizici datového provozu z fyzických i virtualizovaných infrastruktur.

Karel Macek

Absolvoval VUT v Brně. Informační bezpečnosti se profesně věnuje od roku 2004. Nejdříve v prostředí městské samosprávy, následně v komerčním sektoru a od roku 2015 ve státní správě na pozici manažera kybernetické bezpečnosti resortu MPSV. Místopředseda přípravného a soutěžního výboru Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Člen přípravného výboru European Cyber Security Challenge — ECSC 2021.

Patrick Müller

V oblasti IT a technologií působí Patrick více než 23 let. Do Sophosu nastoupil v roce 2015 na pozici Channel Account Executive a jeho hlavní pracovní náplní je budování prodejní sítě v České republice a na Slovensku. Před příchodem do Sophosu působil Patrick 12 let ve společnosti Symantec na různých obchodních pozicích, naposledy řídil prodej produktů Norton v České republice a na Slovensku. Má velmi dobrou znalost bezpečnostního trhu a fungování prodejního kanálu. Patrick vystudoval soukromou akademii pro Media design a IT v Mnichově.

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Vladimír Střálka

Vladimír Střálka působí přes 20 let na vedoucích obchodních pozicích v regionálním zastoupení předních světových technologických firem: Adobe Systems, VMware ad. Pro společnost Citrix pracuje Vladimír od roku 2018 na pozici Development Manager pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko. Zaměřuje se především na pomoc zákazníkům s inovacemi a obchodním růstem prostřednictvím technologií. Je odborníkem na prostředí firemních aplikací a řešení jednotného a bezpečného přístupu k nim. Vladimír Střálka vystudoval obor matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě v Olomouci.

Ivan Svoboda

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1996 se věnuje problematice informační a kybernetické bezpečnosti a řízení rizik. Postupně prošel českými i světovými firmami, jako T-SOFT, Oracle, RSA Security. Od roku 2014 pracuje ve společnosti ANECT, jako Business Development Manager ICT Security. V poslední době se věnuje zejména strategii řízení rizik, monitoringu a detekci incidentů, zvyšování odolnosti zaměstnanců a celých firem.

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 30leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. V Novicomu pracuje od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

Aleš Špidla

Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. V současné době pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a ve stejné pozici na Úřadu městské části Praha 5.

Igor Tomeš

Igor Tomeš se pohybuje v oblasti ICT a bezpečnostních řešení od začátku 90. let, aktivně spolupracuje s oborovými institucemi, např. ICT Unií, ČIMIBEM a dalšími a obecně se věnuje bezpečnostním řešením. Aktivně působil také několik let v oblasti výzkumu optických sítí. V roce 1993 byl členem mezinárodního týmu organizovaného Světovou bankou a podílel se na projektu na podporu organizace sociálního zabezpečení.

Od roku 2004 působil ve společnosti T-Systems na obchodních a technických pozicích, poté řídil několik let bezpečností divizi distributora DNS a byl zodpovědný za bezpečnostní a síťové technologie předních světových výrobců, např. IBM, CheckPoint, Fortinet, Thales a dalších. Od roku 2015 pracuje ve společnosti DataSpring jako Senior Solution Architect. Je absolventem ČVUT FEL, kde obhájil také titul CSc.

Tibor Tvardzik

Ing. Tibor Tvardzik vystudoval aplikovanou informatiku na FEI v Košicích. Má za sebou zkušenosti jako v nadnárodních společnostech, tak i jako systémový integrátor, kde implementoval bezpečnostní produkty od mnoha renomovaných výrobců. Momentálně pracuje ve společnosti Palo Alto Networks jako systémový inženýr a pomáhá státním organizacím s ochranou před moderními kybernetickými útoky.