Tato akce již proběhla. Další akce Czech Internet Forum 2021 se koná 12. 10. 2021.

Czech Internet Forum 2006

Cílem konference je přivést na jedno místo odborníky z řad firem i akademické sféry spolu s odbornou veřejností. Programem celodenní konference budou diskuse a panely na aktuální témata, která hýbou českým Internetem. Vedle srovnání trendů a shrnutí aktuálních problémů, se konference zaměří také na postižení významu Internetu ve srovnání s ostatními médii a formami komunikace v celé šíři, od technologických až po sociologické aspekty. Důraz bude kladen především na fundovaný a odborný pohled odborníků na danou problematiku v České republice.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce