Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Další akce Legislativní novinky roku 2022 se koná 11. 1. 2022.

Fakturace od A do Z v praxi roku 2021

Na jednodenním online školení probereme členění, vystavování, doručování a účtování faktur – vše na základě změn v letošním roce. Dozvíme se, jak na opravy, reklamace, účtování slev a rabatů, jak vystavovat zálohové faktury a předfaktury i jak evidovat pohledávky a závazky. 

Školení povede daňová poradkyně a majitelka účetní a poradenské firmy Květoslava Novotná, která se lektorskou činností zabývá již od roku 1993.

Téma
Členění, vystavování, doručování a účtování faktur

PRO KOHO

Online školení je určeno pro účetní a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o fakturaci a změnách v roce 2021.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT

Online školení proběhne přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, dva dny před školením vám zašleme návod na připojení a v den školení od nás dostanete přístupové údaje. Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, samozřejmě vám jej pomůžeme vyřešit.

OKRUHY ONLINE ŠKOLENÍ

Vystavování, doručování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti a další související předpisy.

Praxe po novele na základě změn v roce 2020–2021 ke dni konání školení.

Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur – dokladů 

 • Faktury v účetnictví, ZÚ, vyhláška a ČÚS
 • Příklady faktur v přiznání k DPH a KH
 • Problémové okruhy – přijetí úplaty, opravné doklady, reklamace, slevy, poukazy, inventarizační rozdíly, prokazování dodání mimo tuzemsko apod.
 • Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
 • Forma listinná, elektronizace faktur
 • Fakturace nájemného
 • Přefakturace
 • Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
 • Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
 • Úroky z prodlení
 • Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
 • Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
 • Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování
 • Náležitosti faktur (podle zákona o účetnictví, podle zákona o DPH, opravné účetní a daňové doklady, faktury v daňové evidenci, obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti, faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury)
 • Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
 • Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
 • Příklady z judikatury NSS
 • Dotazy, diskuse
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátor

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Zuzana Kopuncová

Senior Event Manager