Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

17.30  Registrace

18.00  Úvod
            Nikola Rafaj (programový ředitel, TUESDAY Business Network)
 
18.20 Přehled o hyperlokálních médiích
           Adam Javůrek (online.zurna­listika.cz)

18.40 Chtějí čtenáři hyperlokální média? Výzkum zpravodajských médií
           Petr Fridrich (Business Development Manager, Mediaresearch)

19.00 Panelová diskuse: Hyperlokální média – bublina, nebo nový trh?
           Mo­derátor: Miloš Čermák
           Adam Javůrek (online.zurna­listika.cz)
           Karel Kopeček (vedoucí multimediálního oddělení, VLTAVA-LABE-PRESS)
           Jan Ambrož (vydavatel, Říčansko.info)
           Petr Šabata (šéfredaktor regionálních médií, PPF Media)
           Roman Stolejda (výkonný ředitel pro obchod, Mladá fronta)

20.00 Networking

21.30 Závěr akce

Podmínky registrace

Registrací berete na vědomí, že se jedná o závaznou registraci. Pokud byste se nemohli akce zúčastnit, je možné Vaši registraci zrušit písemně na adresu info@tuesday.cz nejpozději 7 dní před konáním akce. Po tomto datu není možné registraci zrušit a registrační poplatek je splatný v plné výši. Registraci je však možné převést na jinou osobu, budete-li nás o takové změně informovat na adresu info@tuesday.cz.