Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:30

Vzdělávání 4.0

Jaroslav Fidrmuc Jaroslav Fidrmuc

Náměstek člena vlády I. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jaroslav Fidrmuc

Jaroslav Fidrmuc po absolvování studia oboru učitelství předmětů matematika – fyzika působil jako učitel na základní škole, středním odborném učilišti a gymnáziu. Od roku 1992 byl součástí týmu, který zakládal jednu z prvních církevních škol v ČR – dnešní Cyrilometodějské gymnázium, MŠ a ZŠ v Prostějově. Od roku 1993 působil ve funkci zástupce ředitele a v letech 1997 - 2014 ve funkci ředitele této školy. Od roku 2010 zastupoval Českou republiku na zasedáních CEEC v Bruselu (Evropská komise pro katolickou výchovu). Ve funkci hlavního manažera realizoval celou řadu vzdělávacích projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu. Od srpna 2014 působí na MŠMT na pozici náměstka pro vzdělávání a náměstka člena vlády.

9:30 - 9:50

Bude doplněno

Daniela Růžičková Daniela Růžičková

Didaktik vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Daniela Růžičková

Pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání jako odborná garantka vzdělávacích oblastí Informatika a informační a komunikační technologie a Člověk a svět práce. Podílela se na přípravě Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. V letech 2012-2013 působila jako zástupce ČR v tematické pracovní skupině při Evropské komisi ICT and Education. Podílela se na vzniku Metodického portálu rvp.cz v jeho dnešní podobě, vedla aktivitu E-learning. Před nástupem do NÚV pracovala jako zástupkyně ředitelky na ZŠ a ICT metodik a učila matematiku, ICT a pracovní vyučování.

9:50 - 10:10

Možnosti čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve specifickém cíli 2.4 – infrastruktura ZŠ, SŠ, VOŠ a neformálního a CZV vzdělávání

Aleš Pekárek Aleš Pekárek

Vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Aleš Pekárek

Předchozí pracovní zkušenosti:

Český statistický úřad
Agentura pro evropské projekty a management (EPMA)
Kraj Vysočina
Association of European Research Libraries (LIBER)

10:10 - 10:30

Příprava a zadání testu pro studenty (Microsoft Forms, aplikace Take a test)

Šárka Vostarková Šárka Vostarková

Business Development Manager Education

MICROSOFT

Šárka Vostarková

Šárka působí v týmu veřejné správy a má na starosti řízení partnerského kanálu pro segment akademických zákazníků. Šárka také aktivně spolupracuje se studenty a studentskými organizacemi. Do Microsoftu nastoupila před třemi lety. Před nástupem do společnosti Microsoft pracovala jako konzultant v oddělení řízení rizik ve společnosti EY. Ve volném čase ráda cestuje a věnuje se sportu.

10:30 - 10:50

Wi-Fi ve škole bezpečně a bez starostí

Jakub Tikovský Jakub Tikovský

Systémový inženýr

Aruba a Hewlett Packard Enterprise company

Jakub Tikovský

Jakub úspěšně absolvoval fakultu elektrotechnickou na pražkém ČVUT v roce 2008. Problematikou podnikových sítí, bezdrátových technologií a síťové bezpečnosti se zabývá od promoce. Pracoval u několika významných IT firem a jeho posledním angažmá je role systémového inženýra v Hewlett Packard Enterprise, v divizi Aruba, kam nastoupil v roce 2011.

10:50 - 11:00

Dotazy

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 11:50

Technologie podporují diferenciaci výuky

David Lesch David Lesch

člen představenstva AV MEDIA, a.s.

AV MEDIA

David Lesch

Posledních 21 let se zabývá moderními komunikačními prostředky a jejich využitím pro zefektivnění práce ve firmách. Dlouhodobě sleduje trendy využití ICT prostředků ve školní výuce, které zvyšují motivaci a zapojení žáků na všech stupních . Podílel se mimo jiné na projektu Vzdělání 21. Zároveň je ředitelem mezinárodního uskupení Global Presence Alliance a členem EMEA výboru mezinárodní asociace INFOCOMM International.

11:50 - 12:10

Příprava na výuku, sdílení materiálů s žáky a inkluzivní vzdělávání (OneNote, OneNote Class Notebook Creator)

Šárka Vostarková Šárka Vostarková

Business Development Manager Education

MICROSOFT

Šárka Vostarková

Šárka působí v týmu veřejné správy a má na starosti řízení partnerského kanálu pro segment akademických zákazníků. Šárka také aktivně spolupracuje se studenty a studentskými organizacemi. Do Microsoftu nastoupila před třemi lety. Před nástupem do společnosti Microsoft pracovala jako konzultant v oddělení řízení rizik ve společnosti EY. Ve volném čase ráda cestuje a věnuje se sportu.

12:10 - 12:30

Interaktivní výuka před 10 lety, dnes a za 10 let – vývoj, zkušenosti a trendy

Pavel Brejcha Pavel Brejcha

Obchodní a marketingový ředitel

Nakladatelství Fraus

Pavel Brejcha

Pavel Brejcha působí v oblasti odborného publishingu více než 20 let. V Nakladatelství Fraus zastával pozice od produktového manažera po obchodního ředitele a ředitele divize tištěné produkce, kde se mimo jiného aktivně podílel také na vývoji první generace interaktivních učebnic. Byl rovněž výkonným ředitelem obecně prospěšné společnosti Akademie moderního vzdělávání. Pět let pracoval na pozici regionálního manažera pro region Evropy pro německou skupinu Klett Group. V současnosti působí jako obchodní a marketingový ředitel vzdělávacího portálu Fred.

12:30 - 12:50

HP počítačová a tisková řešení pro školy

Tomáš Zíka, PPS Partner, Business manager – HP Inc

12:50 - 13:10

Epson – na velikosti záleží

Michal Holovský Michal Holovský

Business Account Manager VI

Epson

Michal Holovský

Ve společnosti Epson od roku 2006. Produktový specialista a business account manger pro tisková řešení do 2016. Od roku 2017 produktový specialista a business account manager VI – projekční technika.

13:20 - 13:30

Služby sdružení CESNET pro školství

Daniel Lattner Daniel Lattner

Zástupce vedoucího oddělení péče o uživatele

CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

Daniel Lattner

Mgr. Daniel Lattner pracuje ve sdružení CESNET v oddělení péče o uživatele. Má na starosti komunikaci se členy sdružení a připojenými organizacemi. Dříve pracoval jako krizový a projektový manager na řadě projektů v komerčním sektoru i ve státní správě.

13:30 - 13:40

Dotazy

13:40

Závěr konference, slosování a oběd