Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

9:00 - 9:20

Zahájení konference, přivítání účastníků

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:20 - 9:40

Cloud development paradigm

David Kubec David Kubec

vsechnovcloudu.cz

David Kubec

Pomáhám s výběrem cloud providera, vývojářských nástrojů a s designem pipeline. Nabízím 5 let zkušeností s vývojem softwaru pro malé firmy i velké enterprise společnosti.

Moji zákazníci jsou ti, kteří umí naprogramovat business logiku, ale neumí ji provozovat, případně ji provozují neefektivně.

9:40 - 10:00

5 kroků, jak zvýšit bezpečnost uživatelů i dat ve vaší škole

Jaroslav Šindler

Account Technology Strategist

MICROSOFT

Denní kontakt s řediteli, správci ICT a dodavateli informačních technologií do škol je jeho hlavní náplní práce. Bývalý učitel Informatiky, základů programování a počítačové grafiky na střední škole se zaměřením na obor ICT. Rozvoji vzdělávání a lektorské praxi se věnuje od roku 1994. Zkušenosti má s tvorbou vzdělávacích plánů, osnov a e-learningových materiálů, jak pro školní potřeby, tak pro potřeby rekvalifikačních kurzů a odborných firemních seminářů či školení. Koníčkem mu jsou animované filmy, fotografování, cestování a informační technologie. Aktivně se věnuje operačním systémům společnosti Microsoft, aplikacím Office, cloudovým službám Office 365 a vývojářským nástrojům.

10:00 - 10:20

GDPR ve školství - dopad nových pravidel ochrany soukromí na vzdělávací zařízení

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

10:20 - 11:00

Coffee break

11:00 - 11:20

4K: Klíčové kompetence pro 21.století

David Lesch David Lesch

člen představenstva AV MEDIA, a.s.

AV MEDIA

David Lesch

Posledních 21 let se zabývá moderními komunikačními prostředky a jejich využitím pro zefektivnění práce ve firmách. Dlouhodobě sleduje trendy využití ICT prostředků ve školní výuce, které zvyšují motivaci a zapojení žáků na všech stupních . Podílel se mimo jiné na projektu Vzdělání 21. Zároveň je ředitelem mezinárodního uskupení Global Presence Alliance a členem EMEA výboru mezinárodní asociace INFOCOMM International.

11:20 - 11:40

Novinky HP - řešení pro školy

Jakub Zamazal Jakub Zamazal

Print Solution Consultant

HEWLETT-PACKARD

Jakub Zamazal

V HP teamu od roku 2006. Již během studií na VŠO v Praze se aktivně věnoval podpoře prodeje HP portfolia v retailu. V současné době se specializuje na tisková řešení v pozici konzultanta. Ve volném čase se zajímá o technologie a motorsport.

11:40 - 12:00

Dopady GDPR na školská zařízení

Václav Mach Václav Mach

Ředitel pro vnější vztahy

MICROSOFT

Václav Mach

Václav Mach nastoupil do Microsoftu na pozici ředitele pro vnější vztahy 1. září 2008. Ve své roli se zaměřuje na podporu šíření moderních informačních technologií v České republice a rozvíjení vztahů především se státní správou a samosprávou. Václav Mach přichází ze společnosti Vodafone, kde působil od roku 1999 v celé řadě manažerských funkcí především v oblasti vnějších vztahů, regulace a také jako prokurista společnosti. Do Microsoftu si přináší také bohaté zkušenosti ze společností Český Mobil, Aliatel, SPT Telecom a Kabel Plus, kde pracoval především v oblasti marketingu, vnějších vztahů a regulace služeb. Václav Mach vystudoval ČVUT v Praze a absolvoval řadu odborných školení, mimo jiné také manažerský kurz na CMC Čelákovice. Václav Mach se narodil v roce 1967, je ženatý a má dvě děti. Volný čas tráví nejraději s rodinou a mezi jeho koníčky patří golf a tenis.

12:00 - 12:20

Exkurze do projekční techniky

Michal Holovský Michal Holovský

Business Account Manager VI

Epson

Michal Holovský

Ve společnosti Epson od roku 2006. Produktový specialista a business account manger pro tisková řešení do 2016. Od roku 2017 produktový specialista a business account manager VI – projekční technika.

12:20 - 12:40

Inovativní trendy a didaktické aspekty v pregraduální přípravě učitelů technických předmětů

Pavel Andres Pavel Andres

Koordinátor pro studijní záležitosti, člen Akademického senátu ČVUT

ČVUT v Praze

Pavel Andres

Zastává pozici koordinátora pro studijní záležitosti, je metodickým vedoucím studijního oddělení, kmenově působí na oddělení pedagogických a psychologických studií ČVUT MÚVS. Vystudoval strojní inženýrství na FS ČVUT v Praze v roce 1999, doktorské studium se specializací Řízení lidských zdrojů ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku dokončil v roce 2006. Vedle technického vzdělání je rovněž absolventem Masarykova ústavu vyšších studií, studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství odborných předmětů, jež absolvoval v roce 2001. Předmětem odborného zájmu jsou Didaktika odborných předmětů, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

12:40 - 13:00

Výhodný server typu "All-in-one" pro školství

Lubomír Tomány Lubomír Tomány

Senior Country Representative Czech Republic

Synology GmbH

13:00 - 13:20

CTM Online – virtuální škola pro 21. století

Adolf Boček

Koordinátor pro školy - Centrum pro talentovanou mládež

Helena Kommová

Profesorka matematiky a CTM Online instruktorka matematických kurzů

Gymnázium Jana Keplera

Petr Nagy

Student kurzů CTM Online - Gymnázium Jaroslava Heyrovského

13:20 - 14:10

Oběd

14:10 - 14:40

Sociální síť jako SandBox

Jan Kolouch Jan Kolouch

Bezpečnostní expert

MASARYKOVA UNIVERZITA

Jan Kolouch

Jan Kolouch dlouhodobě působí na vysokých školách v ČR (např. VŠB-TUO, FIT ČVUT, AMBIS aj.), kde je je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

14:40 - 15:00

Digitální škola

Václav Klaus Václav Klaus

Poslanec

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Václav Klaus

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jakožto učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě.
Věnuje se publicistice v několika celostátních i odborných médiích (Novinky.cz, Učitelské noviny, Reflex, …).
Vydal pět knih (učebnice, publicistika, školský systém), kterých se prodalo přes 16.000 výtisků.
Od roku 2016 se aktivně věnuje veřejným věcem, jeho Facebooková stránka má dosah okolo milionu uživatelů týdně. Je členem ODS v Praze a expertem strany pro oblast školství.
Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za ODS.

15:00 - 15:30

Panelová diskuze

Václav Klaus Václav Klaus

Poslanec

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Václav Klaus

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jakožto učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě.
Věnuje se publicistice v několika celostátních i odborných médiích (Novinky.cz, Učitelské noviny, Reflex, …).
Vydal pět knih (učebnice, publicistika, školský systém), kterých se prodalo přes 16.000 výtisků.
Od roku 2016 se aktivně věnuje veřejným věcem, jeho Facebooková stránka má dosah okolo milionu uživatelů týdně. Je členem ODS v Praze a expertem strany pro oblast školství.
Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za ODS.

Jan Kolouch Jan Kolouch

Bezpečnostní expert

MASARYKOVA UNIVERZITA

Jan Kolouch

Jan Kolouch dlouhodobě působí na vysokých školách v ČR (např. VŠB-TUO, FIT ČVUT, AMBIS aj.), kde je je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC. Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Václav Mach Václav Mach

Ředitel pro vnější vztahy

MICROSOFT

Václav Mach

Václav Mach nastoupil do Microsoftu na pozici ředitele pro vnější vztahy 1. září 2008. Ve své roli se zaměřuje na podporu šíření moderních informačních technologií v České republice a rozvíjení vztahů především se státní správou a samosprávou. Václav Mach přichází ze společnosti Vodafone, kde působil od roku 1999 v celé řadě manažerských funkcí především v oblasti vnějších vztahů, regulace a také jako prokurista společnosti. Do Microsoftu si přináší také bohaté zkušenosti ze společností Český Mobil, Aliatel, SPT Telecom a Kabel Plus, kde pracoval především v oblasti marketingu, vnějších vztahů a regulace služeb. Václav Mach vystudoval ČVUT v Praze a absolvoval řadu odborných školení, mimo jiné také manažerský kurz na CMC Čelákovice. Václav Mach se narodil v roce 1967, je ženatý a má dvě děti. Volný čas tráví nejraději s rodinou a mezi jeho koníčky patří golf a tenis.

15:30

Závěr konference