Program

V tuto chvíli pro vás zajišťujeme ty nejlepší řečníky, program budeme průběžně doplňovat.

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:40

Jak se připravit na obnovu po úspěšném kybernetickém útoku

Zdravotnická zařízení se stala jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků. Jak se na danou událost připravit za pomoci technologií a postupů od Dell Technologies. Jak zajistit obnovu kompromitovaného systému v definovaném čase? Řešení pro business continuity a data protection je často potřeba přizpůsobit novým požadavkům a zabezpečit se tak proti novému typu zranitelnosti. Přednáška bude pojednávat o řešení datového trezoru, odolného proti napadení.

Petr Diviš Petr Diviš

Data Protection Solutions Account Manager

DELL Technologies

Petr Diviš

Petr Diviš pracuje u společnosti Dell Technologies v divizi Data Protection Solutions více než 11 let. Celkově pracuje v IT dodavatelském řetězci déle než 25 let na technických a technicko-obchodních pozicích. V Dell Technologies má na starosti daná řešení v regionu České Republiky, Slovenska a Maďarska.

9:40 - 10:10

Útoky na dodavatelský řetězec

Dříve zcela výjimečně viděné útoky typu supply chain attacks jsou nyní reálnou hrozbou pro mnoho českých společností. Každý měsíc se oběťmi hackerů stávají i vývojáři, kteří v rámci pravidelné aktualizace své legitimní aplikace šíří nevědomky upravenou ztrojanizovanou verzi svého softwaru. V přednášce se dozvíte detaily. Mimo jiné potvrzení, že se žádná kaše nejí tak horká, jak se uvaří.

Václav Zubr Václav Zubr

Pre-Sales Engineer

ESET software

Václav Zubr

Po studiu informačních technologií nastoupil do společnosti ESET software, kde se věnuje kybernetické bezpečnosti. Osm let pracuje na pozici technického specialisty a Pre-Sales Engineera, ve které objasňuje schopnosti dnešního malwaru, moderních útoků a detekčních systémů. Napomáhá zajistit bezpečnost IT infrastruktury zákazníků. Cyber security technologie jsou spolu s fotbalem jeho velkým koníčkem.

10:10 - 10:40

Rozvoj kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví

Tomáš Bezouška ve své přednášce shrne události uplynulého roku jak na straně bezpečnostních hrozeb, kterým musel sektor zdravotnictví čelit, tak na straně strategie Ministerstva zdravotnictví. Představí konkrétní kroky resortu ke zvyšování kyberbezpečnosti a nebude chybět ani výhled na rok 2022.

Tomáš Bezouška Tomáš Bezouška

Architekt kybernetické bezpečnosti

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za zpracování strategie kybernetické bezpečnosti resortu a její uvádění do praxe a podílí se na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti a eHealth s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy.

10:40 - 11:10

Přestávka

11:10 - 11:40

Přednášet bude zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR Martin Zeman

11:40 - 12:10

LOGmanager - centrální správa logů

LOGmanager, nástroj pro centrální sběr a vyhodnocování logů. Pomáhá nejen malým, ale i velkým organizacím. Hlavním heslem je radikální jednoduchost.

Lukáš Termer Lukáš Termer

Security Solution Architect

Sirwisa

Lukáš Termer

Nadšený ajťák, který v současné době zakotvil v LOGmanageru.

12:10 - 12:40

Krizové informační centrum aneb chytré poplachy

KIC je systém, který na základě předdefinovaných scénářů rozesílá různými kanály notifikace a spouští poplachy či jiné akce. Pracuje přitom i se zpětnou vazbou při vykonávání scénáře, zejména při eskalacích. Příkladem může být přivolání strážní služby a výstraha zobrazená na všech počítačích na daném oddělení nemocnice za situace, kdy lékař čelí agresivnímu pacientovi. Integrovali jsme KIC na oblíbené dohledové nástroje ZABBIX a ELISA, díky čemuž lze velmi snadno eliminovat zahlcení techniků notifikacemi.

Pavel Štros Pavel Štros

Team Leader – Monitoring & Security

DATASYS

Pavel Štros

Mgr. Pavel Štros Ph.D. vystudoval MFF UK a následně bezpečnost počítačových sítí na Univerzitě obrany v Brně. Po prvotních profesních zkušenostech se špičkovými firewally a autentizačními systémy pracoval od roku 2000 ve společnosti DATASYS na pozici seniorního konzultanta pro dodávky provozních a bezpečnostních dohledových systémů. Je jedním z architektů bezpečnosti a hlavním tvůrcem ISMS Informačního systému datových schránek.

12:40 - 13:10

Proaktivní ochrana nestrukturovaných dat před ransomware útokem

Medicínské informační systémy pracují s velkým objemem nestrukturovaných dat, ukládaných ve formě souborů v rámci infrastruktury, například PACS snímky, medicínské archivy atd. V řadě případů je obtížné nebo nemožné provádět tradiční backup a případná obnova těchto dat z backupu je časově náročný proces. V tomto příspěvku představíme, jak efektivně ukládat a proaktivně chránit nestrukturovaná data před ransomware útokem prostřednictvím nástrojů Dell Technologies a eliminovat nutnost obnovy všech těchto dat v případě kybernetického útoku.

Martin Lenk Martin Lenk

Advisory Systems Engineer

DELL Technologies

13:10 - 14:10

Oběd

14:10 - 14:40

Přednášet bude zástupce společnosti Veeam Software

Boris Mittelmann Boris Mittelmann

Systems Engineer CZ/SK/HU

Veeam Software

Boris Mittelmann

Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

14:40 - 15:10

Přednášet bude zástupce společnosti THALES

15:10 - 15:40

Přednášet bude zástupce společnosti Kaspersky Lab

15:40 - 16:10

Přestávka

16:10 - 16:40

Kybernetická a informační bezpečnost ve zdravotnickém zařízení ... jde to? ... a proč to bolí?

Zavést kybernetickou a informační bezpečnost ve zdravotnickém zařízení vůbec není jednoduché … pane inženýre, pro nás je to těžko uchopitelné – to je častý komentář mého snažení. A jak se s tím poprat ? Pojďme spolu najít řešení (nebo alespoň cestu k němu).

Aleš Špidla Aleš Špidla

Manažer kybernetické bezpečnosti

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Aleš Špidla

Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. V současné době pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a ve stejné pozici na Úřadu městské části Praha 5.

16:40 - 17:10

hSOC - možný přístup k řešení kybernetické bezpečnosti

Jak řešit kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví? Kde hledat možná slabá místa a kde naopak příležitosti? Skutečně mohou pomoci vyřešit bezpečnost „one box solutions“? Na tyto a další otázky se pokusí nalézt odpovědi tato přednáška.

Jan Kolouch Jan Kolouch

Metodik kybernetické bezpečnosti

CESNET

Jan Kolouch

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a současně přednáší na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti
zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

17:10

Předpokládaný konec konference