Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

INNOVATION DAY - Budoucnost televize

Kapacita naplněna
Téma
INNOVATION DAY - Budoucnost televize

Televize jako médium prochází zásadní změnou, jenže většina lidí o tom neví a v ČR ani nemá odkud vědět.

Jestli si také myslíte, že sto kanálů na kabelovce je vrcholem pokroku, pak tuhle konferenci prostě musíte navštívit. A jestli už teď víte, co to je smart TV a DVB-T2, pak také musíte přijít, protože právě tahle témata budeme rozvíjet.

Ukážeme si, že terestrické vysílání televize skýtá velké možnosti a že je důležité propojit televizní svět s internetovým v daleko větší míře než dosud.

Konference je pořádána pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Budoucnost televize se týká vlastně každého - kdo není televizní divák? Především se však týká profesionálů, a to v překvapivě velkém množství oborů. Patří k nim technologické firmy zabývající se softwarem a obecně digitálními daty. Patří k nim portály a dodavatelé internetového obsahu. Patří k nim každý - opravdu každý - kdo se zabývá reklamou a marketingem. Nemluvě o výrobcích a prodejcích spotřební elektroniky a samotných televizích.

Velkým tématem je také státní dohled a regulace, tedy činnost Českého telekomunikačního úřadu a RRTV. To jsou instituce, které nesmí zaspat, má-li náš televizní trh držet krok se světem.

Na půldenní konferenci INNOVATION DAY - Budoucnost televize, jejímž generálním partnerem jsou České Radiokomunikace, se setkáte se zástupci všech těchto zainteresovaných stran. Důležitou částí programu je přehled zahraničních zkušeností, který přednese přední zástupce rakouské radiokomunikační společností ORS. Cílem konference je vyvolat veřejnou diskusi o technické i obsahové budoucnosti televize.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce