Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

14.00   Registrace

14.30   Welcome drink
 
15.00   Přivítání a úvodní slovo
             Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR
 
15.10   Přivítání a představení Innovation Thursday
             Ivan Pilný, TUESDAY Business Network
 
15.25   Ideový úvod k inovacím
             Jane Gilson, generální ředitelka, Microsoft ČR
 
15.45   Předsta­vení Zelené knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR    
             Karel Klusáček, ředitel, Technologické centrum AV ČR         
 
16.00   Inovace jako klíč k evropské prosperitě
             pohled vlády: Alexandr Vondra, místop­ředseda vlády ČR pro evropské záležitosti
             pohled výzkumu: Miroslav Janeček, Asociace výzkumných organizací
             pohled vzdělávání: Miroslava Kopicová, ředitelka, Národní vzdělávací fond
             pohled businessu: Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft
             pohled zvenčí: Charles W. Wessner, Director, Technology, Innovation, and Entrepreneurship, U.S. National Academies
 
16.45   Přestávka s občerstvením
 
17.15   Innovation as a key factor of Economic Development             
             Yoav Andrew Leitersdorf, Managing Partner, YL Ventures
 
17.45   Panelová diskuse: Česko… připraveno na inovace?             
             M­oderátor: Miloš Čermák, novinář a publicista
             Miroslava Kopicová, první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj
             Ladislav Mareš, generální ředitel, Elmarco
             Eva Syková, ředitelka, Ústav experimentální medicíny AV ČR
             Eduard Kožušník, vedoucí projektu, eStat.cz
            Jan Vitula, vrchní ředitel, MŠMT, JIC
            Ivan Pilný, prezident, TUESDAY Business Network
 
18.45   Networking s občerstvením
 
20.30   Konec akce
 
 
Jazyk
česky a anglicky, tlumočení zajištěno

 
Z důvodu omezené kapacity Hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR jsou registrace na zahájení Innovation Thursday předběžné. Vaši registraci, kterou provedete v následujícím kroku, Vám potvrdíme e-mailem do 2 pracovních dnů. Děkujeme za pochopení.