Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

17.30 Registrace

18.00 Úvod
            Nikola Rafaj (TUESDAY Business Network)

18.10 60 sekund: Noví členové TUESDAY Business Network            Martin Křivý (partner, Dworkin)
            Petr Hulmák (ředitel, DEFINITY Systems)

18.20 Hledáme a nacházíme klíčové lidi do firmy
            Petr Šrámek (HR Marketing Manager, LMC)

18.40 Motivace zaměstnanců
            Petr Pacas (obchodní ředitel, Le Cheque Déjeuner)

19.00 Panelová diskuse: Jak najít a udržet si klíčové lidi ve firmě
           Petr Šrámek (HR Marketing Manager, LMC)
           Petr Pacas (obchodní ředitel, Le Cheque Déjeuner)
           Alexandr Jedrysek (personální ředitel, MAFRA)
           Jana Vichrová (Senior Consultant, Williams & Partner)
           Ratibor Líbal (výkonný ředitel, Spravnykrok.cz)

           Lukáš Bolcek (konzultant pro HR v oddělení daňových a právních služeb, Pricewaterhou­seCoopers)

19.50 Networking

21.00 Závěr akce

Podmínky registrace
Registrací berete na vědomí, že se jedná o závaznou registraci. Pokud byste se nemohli akce zúčastnit, je možné Vaši registraci zrušit písemně na adresu info@tuesday.cz nejpozději 7 dní před konáním akce. Po tomto datu není možné registraci zrušit a registrační poplatek je splatný v plné výši. Registraci je však možné převést na jinou osobu, budete-li nás o takové změně informovat na adresu info@tuesday.cz.